سایت شرط بندی انفجار تک بت بدون فیلتر تاینی بت سیب بت win90 بازی انفجار انلاین بت فوروارد بدون فیلتر funbet24 تخته نرد شرطی تخته نرد انلاین شرطی تخته نرد آنلاین پرسپولیس شرطی بهترین سایت تخته نرد شرطی تخته نرد آنلاین با پول واقعی سایت تخته نرد شش و بش شرط بندی تخته نرد انلاین پولی بازی آنلاین تخته نرد دو نفره

تخته نرد شرطی با پول واقعی

جهت ورود به سایت تخته نرد شرطی کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

سایت تخته نرد شرطی با پول واقعی

تخته نرد شرطی با پول واقعی

تخته نرد شرطی با پول واقعی | بازی تخته نرد آنلاین شرطی پولی با پول واقعی بهترین سایت | تخته نرد انلاین پولی با پول واقعی در تنها اپلیکیشن تخته نرد پولی واقعی | دانلود بازی تخته نرد آنلاین پولی در سایت شرط بندی

 

تخته نرد شرطی با پول واقعی

دراین پست آموزش بازی تخته نرد را مرور می‌کنیم تخته نرد شرطی با پول واقعی. بازی تخته نرد یکی از قدیم تخته نرد شرطی با پول واقعیی‌ترین بازی ها در کشور ها تخته نرد شرطی با پول واقعیی خاورمیانه می باشد، این باز تخته نرد شرطی با پول واقعیی شباهت زیادی بـ تخته نرد شرطی با پول واقعیه شطرنج دارد و ریشه ان بـه تخته نرد شرطی با پول واقعیک تخته نرد شرطی با پول واقعیشور هند، سرزمین عجایب جهان برمی گردد. بازی تخته نرد کـه بـه شکل امروزی وجوددار تخته نرد شرطی با پول واقعید حاصل تغییرات رومی ها و پارسیان می‌باشد. در ادامه این مطلب بـه طور کامل تخته نرد شرطی با پول واقعیبا بازی تخته نرد، قوانین و فلسفه ان آشنا خواهیم شد. با فوتبال 91 همراه باشید. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

تخته نرد یکی از رایج ترین بورد گی تخته نرد شرطی با پول واقعیم ها در بین ایرانیان است. این تخته نرد شرطی با پول واقعی بازی مهیج دارای جذابیت های زیادی تخته نرد شرطی با پول واقعی است و افراد با یادگیری آن می توانند ساعت ها تخته نرد بازی کرده و سرگرم تخته نرد شرطی با پول واقعی باشند. در حال حاضر می توانید در کازینوهای آنلاین هم تخته نرد بازی کنید، بنابراین اگر در زمینه اجرای این بازی مهارت دارید، فرصت خوبی پیش روی شماست که از این طریق درآمد تخته نرد شرطی با پول واقعیآنلاین کسب کنید. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

بازی تخته نرد چیست؟

بازی تخته نرد یا بک تخته نرد شرطی با پول واقعیگمِن «Backgammon» یک بازیی فکری تخته نرد شرطی با پول واقعیو م تخته نرد شرطی با پول واقعیتکی بـه برنامه‌ریزی و شانس می باشد. باید بگوییم که بازی تخته نرد بـه صورت دو نتخته نرد شرطی با پول واقعیف ره انجام می شود، دراین بازی طرفین مهره‌ هاي‌ خودرا بر اساس دو عددی کـه بر روی تاس نقش می‌بندد د تخته نرد شرطی با پول واقعیر جهت حرکت عقربه‌ هاي‌ ساعت یا خلاف ان حرکت می‌ دهند و درآخر از صفحه بازی خارج می تخته نرد شرطی با پول واقعی‌سازند.

 

در آخر نیز بازیکنی برنده خواهد بود کـه زوتخته نرد شرطی با پول واقعی تر از رقیتخته نرد شرطی با پول واقعیب خود مهره‌ هاي‌ خودش را از زمین بازی خارج کند. بازی تخته نرد در بین م تخته نرد شرطی با پول واقعیردم خاورمیانه، ساکنات اروپای شرقی و بـه ویژه در بین مردم کشورمان بسیار رایج اسـت. در بعضی از م ناطق کشو تخته نرد شرطی با پول واقعیرمان با تخته نرد شرطی با پول واقعیزی تخته نرد را با تخته نرد شرط تخته نرد شرطی با پول واقعیی با پول واقعینام «نردستان یا تخته نردستان» هم می‌ شناسند. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 


 

روش بازی تخته نرد به زبان ساده

همانگونه کـه گفتیم، دراین بازی کسی تخته نرد شرطی با پول واقعی برنده اسـت کـه زودتر از رقیب مهره هاي‌ خودرا تخته نرد شرطی با پول واقعیاز زمین بازی خارج کند. حال نحوه انجام بازی تخته نرد را بـه ساده‌ترین زبان برای شـما توضیح می‌دهیم. برخلاف تصور تخته نرد شرطی با پول واقعی اکثر افراد، تخته نرد یک بازی تقریبا ساده است و در حال حاضر اپلیکی تخته نرد تخته نرد شرطی با پول واقعیشرطی با پول واقعیشن های رایگان و آموزش تخته نرد شرطی با پول واقعیی زیادی هم وجود دارند که می توانید با استفاده از آن تخته نرد شرطی با پول واقعیها این بازی را آموخته و همچنین تخته نرد شرطی با پول واقعیمهارت های خود را تقویت کنید.

 

چیدن مهره ها در تخته نرد

اولین چیزی که درباره بازی تخت تخته نرد شرطی با پول واقعیه نرد باید بیاموزید، نحوه چیدن مهره ها در این بازی تخته نرد شرطی با پول واقعیمی باشد. سپس شما باید بدانید که چگونه مهره های خود را در تخته نرد جا به جا کنید. بدین منظور افراد از تاس استفاد تخته نرد شرطی با پول واقعیه می کنند و اعداد تاس تعیین می کند که هر بازیکن چق تخته نرد شرطی با پول واقعیدر می تواند حرکت کند. تخته نرد شرطی با پول واقعی

تخته نرد شرطی با پول واقعی

ابتدا، هر بازیکن یک تاس پرتاب می کند. بازیکنی کـه شماره بیشتری بیاورد بتخته نرد شرطی با پول واقعی ازی را آغاز میکند. درصورت مساوی شدن، دوباره تاس را پرت می کنند. «شخص آغاز کن تخته نرد شرطی با پول واقعینده با تخته نرد شرطی با پول واقعی همان تاس ریخته شده بازی می کند و دوبا تخته نرد شرطی با پول واقعیره تاس نمی‌ریزد مثلا اگر رقیب ۲ آورده باشد و شـم تخته نرد شرطی با پول واقعیا ۵ شـما باید ۲ و ۵ را حرکت کن تخت تخته نرد شرطی با پول واقعیه نرد شرطی با پول واقعیید» سپس نوبت بازیکن دیگر می شود. ش تخته نرد شرطی با پول واقعیماره روی تاس‌ها نشان می دهد کـه تخته نرد شرطی با پول واقعی مهره‌ها چه تعداد خانه باید حرکت داده شوند. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

مهره‌ ها با قانون‌ های زیر حرکت داده می‌شوند

مهره با توجه بـه شماره روی تاس بـه خانهٔ باز «خانه‌اي کـه از دو مهره تخته نرد شرطی با پول واقعییا تعداد بیشتری از مهره‌ها تخته نرد شرطی با پول واقعیي‌ رقیب پر نشده باشد» میتواند جابه‌جا شودتخته نرد شرطی با پول واقعی. عددهای رویتخته نرد شرطی با پول واقعی دو تا س تشکیل حرکت‌هاي‌ جداگانه میدهد. بـه عنوان مثال، اگر یک بازی تخته نرد شرطی با پول واقعیکن شماره تاسش ۵ و ۳ باشد، او میتواند یک مهره را پنج خانه و مهره دیگری را سه خانه جلوتر در خانه باز قرار دهد. الب تخته نرد شرطی با پول واقعیته میتواند تخته نرد شرطی با پول واقعییک مهره را هشت خانه بـه جلو ببرد ودر یک خانه باز قرار دهد. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

خانه بسته خانه‌اي اسـت کـه تخته نرد شرطی با پول واقعید و مهره یا تخته نرد شرطی با پول واقعیمهره‌هاي‌ بیشتری از تخته نرد شرطی با پول واقعی رقیب ان خانه را پر کرده باشد.بـه گزارش سایت فوتبال 91 بازیکنی کـه تاسش دو شماره برابر میاورد، اصطلاتخته نرد شرطی با پول واقعیحاً جفت آورده و معادل آوردن چهار تا از ان شما ره اسـت. مثلا اگر تاس تخته نرد شرطی با تخته نرد شرطی با پول واقعی پول واقعی ۶ و تخته نرد تخته نرد شرطی با پول واقعی تخته نرد شرطی با پ ول واقعیشرطی با پول واقعی ۶ بیاورد، بازیکن دارای چهار «شش» برای استفاده‌اسـت، و میتواند هر ترکیبی از مهره‌ها را حرکت دهد. بازیکن باید تا زمانی کـه حرکت قانونی با شمتخته نرد شرطی با پول واقعی

 

 

برخی اصطلاحات در بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یعنی این‌که شـتخته نرد شرطی با پول واقعیم ا از برنده بودن خود مطمئن تخته نرد شرطی با پول واقعی هستید ودر این صورت میتوانید قبل از ریختن تاس دو پیشنهاد بـه رقیب بدهید، اول این‌که قبول کند کـه باخته اسـت، و دوم این‌که ادامه دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند، داو دادن اختیار تخته نرد شرطی با پول واقعیی اسـت. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

اگر رقیب داو شـما را رد کند یعنی باخت را قبول کرده و بازی باید از ن تخته نرد شرطی با پول واقعیو شروع شود اما اگر دا تخته نرد شرطی با پول واقعیو شـما را قبول کرد بازی هم چنان ادامه پیدا میکند و امتیازات هم 2 برابر محسوب میشوند. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

خب حالا وقتی رقیب پیشنهاد داو شـما را قبول کرد، شـما تاس تخته نرد شرطی با پول واقعیداو را کـه کمی از تاس تخته نرد شرطی با پول واقعیمعمولی بزرگ تر اسـت را روی دوعدد قرار میدهید مثلاً: 4 و 1 و این تاس ها را بـه رقیب میدهید. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

آموزش بازی تخته نرد آنلاین شرطی

 

بهترین سایت شرط بندی بازی تخته نرد

این جا بازهم یک داو می‌تواند وجود داشته باشد کـه تخته نرد شرطی با پول واقعی بـه این صورت اسـت: تخته نرد شرطی با پول واقعی

اگر حریف پیشبینی کند کـه توان تخته نرد شرطی با پول واقعی شکست دادن شـم تخته نرد شرطی با پول واقعیا را دارد می‌تواند روی داو شـما پیشنهاد یک داو دیگر را بدهد، حال اگر شـما پیشنهاد وی را رد کنید، 2 امتیاز از دست میدهید اما اگر پیشنهاد داو او روی تاس داو را قبول کنید ان وقت، امتیاز تخته نرد شرطی با پول واقعی بر روی شمار تخته نرد شرطی با پول واقعیه 4 ارزیابی می‌شود! تخته نرد شرطی با پول واقعی

بـه همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم کـه: این بازی مستلزم تخته نرد شرطی با پول واقعیمحاسبات بر تخته نرد شرطی با پول واقعیاساس تجربه و هم چنین شانس میباشد.

 

مارس سیاه یا مارس اکبر:

اگر شـما قبل از خارج شدن ح تخته نرد شرطی با پول واقعیتی یک مهر تخته نرد شرطی با پول واقعیه از مهرهای رقیب تان ت تخته نرد شرطی با پول واقعیمام مهره هاي‌ خودرا از زمین بازی خارج کنید و رقیب 1 مهره یا بیشتر از 1 مهره را در زمین شـما داشته باشد، رقیب تخته نرد شرطی با پول واقعی شـما مارس سیاه شده ودر این شـما صورت 3 امتیاز دریا تخته نرد شرطی با پول واقعیفت می‌کنید. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

مارس در تخته نرد :

اگر پیش از خارج شدن حتی 1 مهر تخته نرد شرطی با پول واقعیه از مهره هاي‌ رقیب تان، تخته نرد شرطی با پول واقعیشـما تمام مهره ه تخته نرد شرطی با پول واقعیاي‌ خودرا از بازی خارج کنید، اصطلاحاٌ رقیب تان را مارس کرده‌اید. تخته نرد شرطی با پول واقعی

 

web hit counter